Forside

09/01/2017

Hva er egentlig sikkerhet – og for hva?

Jeg har de siste årene begynt å gå litt mer opp i sikkerhet. I en bedrift er det relativt enkelt å utpeke hvilke data som er kritiske og hva som er potensielle angrepsvektorer. Men hjemme er det litt annerledes. For hvem ønsker å angripe en privatperson? Og det er da ikke så mye jeg som privatperson har som har verdi for andre? Men strengt tatt, når data gir verdi for meg eller at jeg vil oppleve et tap ved å miste data, vil selv de simpleste data i prinsippet være viktige å ta vare på. Om ikke beskyttet for lesning så da som  backup. Sikkerhet ser jeg litt som en tredelt disiplin. Beskyttelse mot lesing av kritiske data og tilgang på infrastruktur, beskyttelse mot datatap og en bevissthet sikkerheten og prosedyrer for å vedlikeholde det. Det jeg først og fremst frykter er «ransomware», som man kan bli utsatt for «vilkårlig» ved alminnelig eksponering på internettet. Det er typisk nettsider med sikkerhetshull som eksponerer en for en Kjip kode der igjen laster ned enda kjipere kode på ens maskin som da kontakter en cyberkriminell. En annen ting jeg frykter er en regulær brann i huset. Tror det er utrolig vanskelig å […]
05/03/2015

The changing paradigms of project management (Pollack, 2007)

En artikkel der hadde stor betydning for meg i slutningen av mitt studie var The changing paradigms of project management (Pollack, 2007). Derfor kunne jeg godt tenke meg å dele den med dere. Det grunnleggende i artikkelen er å anvende en Kuhn’s paradigmer på litteraturen innen prosjekt ledelse/styring til å kunne danne seg et paradigmatisk bilde av litteraturen. Resultatet er et Hard og Soft paradigme. Og innen det blir for «langhåret» kan vi jo stille spørsmålet, hva kan man anvende dette til? Å kunne putte ting (ideer, litteratur, tankesett, uttalelser) i bokser og gi dem karakteristika hjelper til å forstå de og gir en dypere forståelse fortere. Det kan også bidra til å bryte ned noen misforståelser og fordommer. Pollack (2007) har funnet følgende karakteristika på det hårde paradigme (Hard): Forut definerte målsetninger Positivistisk og realist vitenskapsfilosofi Vektlegger kontroll Kvantitative vurderinger/mål Fremgang ved å redusere problemet/oppgaven Vektlegger struktur Ikke behov for deltakelse Prosjektlederen som en ekspert Hvor imot det bløte paradigme (Soft) legger vekt på Tvetydige mål eller mindre definerte mål setninger Kvalitativ vurderinger/mål Vektlegge læring Behov for deltakelse Fortolkende innen vitenskapsfilosofi, dvs. sosialkonstruktivistisk Fokus på den sosiale prosess Prosjektlederen som en tilrettelegger Pollack argumenterer i artikkelen for at litteraturen i større grad handler om […]
10/02/2015

Reboot – nytt utseende og nytt innhold

Bloggen ble dessverre «de-facet» og da jeg likevel må gjøre noe med denne blogg, tenkte jeg kanskje å gi den et nytt formål i samme slengen. Bloggen kommer i denne omgang til å handle om å gi meg en plass å leke med språket, å øve meg på egne premisser. Det vil si å skrive på norsk. Jeg vil prøve å formidle litt av min kunnskap fra mitt studie, min masteroppgave og det jeg driver med i hverdagen. Det er tross alt det jeg vet mest om. Men først og fremst skal jeg øve meg på å gjøre mitt språk mer levende og interessant.

Linkedin

View Lasse Storgaard's profile on LinkedIn
Dere kan se min profil på LinkedIn ved å trykke på logoen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *